1. Որոշել մեկ սնկի զանգվածը.
  11388

Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր: Որքանով է Աննայի մտապա­հած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից: Գրել օրինակով:                                                                                                    70-20=10+40
90-20=30+40
80-20=20+40
120-20=60+40

 

Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք 100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր: Որքան է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը: Գրել օրինակով:
120+100=320-100
80+120=300-100
680+120=900-100
280+120=500-100

Բաժանումը կատարի՛ր սյունակով և ստուգի՛ր արդյունքը.
312:8=39
801:9=89
4692:23=204
7803:51=153
23475:25=939
43413:87=499

Ժամը քանի՞սը պետք է ցույց տան I և III ժամացույցները.
2458.PNG

Հաշվի՛ր հետյալ արտահայտությունները և համեմատի՛ր.
(27+73) x 8  և  27 x 8+73 x 8
(76-26) x 9  և  76 x 9-26 x 9
(435+765) x 3  և  435 x 3+765 x 3
(736-326) x 7  և  736 x 7-326 x 7
(1592+2708) x 5  և  1592 x 5+2708 x 5

Համեմատի՛ր.
3տ 7կգ և 30ց 9կգ
5մ 9դմ և 50դմ
3ժ 20ր և 180ր
2տարի և 367օր

Advertisements

A Letter to Santa Claus

I am Gabriel and I am nine years old, Dear Santa I always get nice presents from you. Thank you for being so kind to me. I have many relatives and I send Christmas cards to them. On Christmas Eve we gather together. I and my brother decorate our Christmas tree with toys and lights.
I want to have a new bike. I know it will be very nice.
Thank you very much.

։

Dear Santa Claus

Без названия

I am Linda from London. I am seven. I always get nice Christmas  presents from you. Thank you very  much, dear Santa, you are very kind. I have got a lot of toys in my room. I always play with  my  toys. I like them and they  live  with me in my room.  My doll sleeps with me in my bed. But they are toys, dear Santa. I want to have a white puppy. I want to feed it and to go for a walk with it. I want to keep it in my room and pat it. I can look after it. Thank you dear Santa Claus. I love you very much.

Առաջադրանք 1.Հաշվի՛ր:

621 x 920 =68310

4590:45 =12

Առաջադրանք 2.Կատարի՛ր գործողությունները:

62 մ 12 սմ — 28 սմ =584սմ

22 ժ 30 ր + 4 ժ 33 ր =1623

Առաջադրանք 3.Քո կարծիքով, հե՞շտ կլինի տեղափոխել 10 լիտրանոց դույլը:

10 լիտրանոց 5 դույլերի մեջ կար հավասար քանակությամբ ջուր: երբ
յուրաքանչյուր դույլի մեջ լցրին ևս 2 լ, ապա բոլոր դույլերում միասին եղավ
40 լ ջուր: Որքան ջուր կար դույլերից յուրաքանչյուրում:

 1. 5×2=10
 2. 40-10=30
 3. 30:5=6       Պատ.՝ ւ լիտր ջուր

ադրանք 4.Արժե՞ գնել այդ տոնածառներից:

Անին գնեց 6 փոքրիկ տոնածառներ իր բարեկամներին անակնկալ մատուցելու համար և վճարեց 480 դրամ: Նույն տոնածառներից Լուսինեն գնեց 8 հատ: Որքան վճարեց Լուսինեն:

 1. 480:8=60
 2. 60×8=480 Վճարեց 480  դրամ

Առաջադրանք 5. Տեսնենք ո՞վ կլուծի կեռասի խնդիրը:

6 կգ կեռասն արժե այնքան, որքան 4 կգ ծիրանը: Որքան պետք է վճարել 5 կգ կեռաս գնելու համար, եթե 1 կգ ծիրանն արժե 900 դրամ:

 1. 900×4=3600
 2. 3600:6=600
 3. 600×5=3000   3000 դրամ

Առաջադրանք 6.

453000: (6 x 50)-(200000-36 x 5530)=590

 1. 50×6=300

2. 5530×36=199080

3.200000-199080=920

4.453000:300=1510

5.1510-920=590

Առաջադրանք 1.

Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) 37 x (709 — 5 x 55) + 64000 : (250 x 8)=36370

բ) 88 x (53 x 16 — 48 x 12) — (7922- 1188)=5726600

Առաջադրանք 2.

Հաշվիր անհայտ բաղադրիչները:

4207+ 314 = 4521

3019 — 448 = 2574

Առաջադրանք 3.

ա) Մրցույթում Լալան վաստակել էր 2 անգամ ավելի միավոր, քան Անժհլան: 267
Երբ Անժելան վաստակեց ևս 4 միավոր, նրանք ունեցան հավասար միավոր­
ներ: Այժմ քանի միավոր ունի Անժելան:

բ) Սուսանևան ուներ 2 անգամ ավելի կոնֆետ, բան Գոհարը: երբ մայրիկը
Գոհարին տվեց ևս 5 կոնֆետ, նրանք ունեցան հավասար բանակով կոն­
ֆետներ: Այժմ բանի՞ կոնֆետ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը:

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

ա)    3*35
+ 4 0 5 *
272 *7

—————
* * 5 2 8

բ)      * 1 8
+ 1 6 4 *
309 *5

—————-
*4*293

Առաջադրանք 5.

Արան ժամը 7:00-ին երևանից մեկնեց Ստեփանակերտ: Ճանապարհին 1 ժ 25 ր կանգ առավ Արփայի ափին և 45 ր՝ Գորիսում: ժամը քանիսին նա հասավ Ստեփանակերտ, եթե անընդմեջ երթևեկությունը տևեց 6 ժ 20 ր:

Առաջադրանք 6.

2420 թիվը ներկայացրու այնպիսի երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնցից առաջինը երկրորդից փոքր լինի 420֊ով:

 

Սասունցի Դավիթ

sasunci_david1

 «Սասունցի Դավիթը», էջ 72-77-ը համառոտ փոխադրում:

Մսրա Մելիքը իր մարդկանց ուղարկում է Սասուն, որպեսզի յոթ տարվա պարտքը բերեն: Կոզբադին հավաքում է  զորքը, գնում է քանդելու Սասունը և բերելու շատ կանանց, դեղին ոսկի: Բոլորը ուրախանում են, որ Կոզբադին իրենց համար բերելու է քառսուն կանանց և հարստություն: Երբ նա մտավ  Սասուն, Օհանը վախեցավ և աղ ու հացով դիմավորեց իր թշնամուն: Նա Կոզբադու առաջ լցրեց ոսկի, քառսուն գեղեցիկ աղջիկներ և կանայք և խնդրեց, որ չկոտորի իր մարդկանց: Պառավը բարձր կանչեց Դավիթին ու Դավիթը իջավ Մարութա սարից: Նա իմացավ, որ Մսրա թագավորը թալանում է իր հոր ունեցվածքը և ավերում է իր երկիրը: Դավիթը շաղգամը թողնում է և շտապում դեպի Սասնա երկիր: Այդ պահին Սյուդին ու Չարխադին պարկերն էին լցնում ոսկով, իսկ ձենով Օհանը վախեցած կանգնած էր: Դավիթը բարկացավ և չթողեց նրանց թալանել իր հոր ունեցվածքը: Նա շպրտեց չափը և կոտրեց Կոզբադնի գլուխը: Մսրա Մելիքի մարդիկ վախեցած փախան: Դավիթն ազատեց բոլոր կանանց և աղջիկներին:

դեկդեմբերի 2

Առաջադրանք 1.

Ընկերոջդ հետ կարդա Անիի առաջարկած խնդիրը, փորձեք հասկանալ քսծման ընթացքը և լուծել նաև մյուս խնդիրը:

Снимок555.PNG

Կան 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ:
Ինչպես ծորակից վերցնել 1 լ ջուր:

Առաջադրանք 2.

Կարդա Հայկի մեկնաբանաթյանները և կատարիր առաջադրանքը:

654646.PNG

Գծիր ուղիղ և նշիր նրան պատկանող երեք կետ’ M , N, E: Օգտագործելով
այդ տառերը’ կատարիր այղ ուղիղի բոլոր գրառումները: Գրառիր նաև
առաջացած ճառագայթներն ու հատվածները:

Առաջադրանք 3.

Փորձիր հասկանալ բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի բաժանելիս անկյու­
նաձև գրառման եղանակը և աստղանիշերը փոխարինիր համապա­
տասխան թվանշաններով:

576

6878

Առաջադրանք 4. 

Կատարիր բաժանում:Արդյունքը ստուգիր հաշվիչով:

ա) 2170:35=62

7310:34=215

1428:14=102

108036:36=3001

բ) 58500 :2 5=2340

1472:23=64

4590:45=102

19965:33=605

Առաջադրանք 5. 

Կատարիր գործողությունները:

6565

ա) 24 մ — 35 սմ=23մ 65սմ
12 սմ — 8 մմ= 11սմ 2մմ
7 կմ — 505 մ=6կմ 495մ
8 կմ 400 մ — 850 մ=7կմ 550մ

բ) 12 մ — 6 դմ=11մ 4դմ
62 մ 12 սմ — 28 սմ=61մ 84սմ
5 կմ — 5 մ= 4կմ 995ս

Առաջադրանք 6.

Աննան գնեց 6 ձու և վճարեց 330 դրամ: Սոնան գնեց այդպիսի 8 ձու: Սոնան որքան վճարեց իր գնած ձվերի համար:

+9656+5

Առաջադրանք 7. 

ա) Անին գնեց տոնածառի 6 խաղալիք և վճարեց 480 դրամ: Նույն խաղալիքից Լուսինեն գնեց 8 հատ: Որքան վճարեց Լուսինեն:
բ) 50 մ երկարությամբ մետաղալարի փաթեթն արժե 7500 դրամ: Որքան պետք է վճարել այդ լարից 24 մ գնելու համար:

Առաջադրանք 8. 

20 լ բենզինն արժե 9600 դրամ: Վարորդը գնեց 15 լ բենզին և վճարեց մեկ 20000 դրամանոց թղթադրամ: Որքան դրամ պետք է հետ ստանա նա:

Առաջադրանք 9. 

6 կգ կեռասն արժե այնքան, որքան 4 կգ ծիրանը: Որքան պետք է վճարել 5 կգ կեռաս գնելու համար, եթե 1 կգ ծիրանն արժե 900 դրամ: