1. Լրացրու բաց թողած տառերը:

գաղտագողի, օձիք, պխտոր, Գերմանիա, բաղձանք, դեղնախտ, ընձուխտ, ա-քածակ, որթ (խաղողի վազ), միջօրե

2. Ցտեսություն, ցպահանջ, ցայժմ, ցասում, ցայսօր բառերից ո՞րը չի սպասեցնում:

3. Գրիր հոմանիշները՝

բանտարկել-կալանավոր
պատճենել-Պատճենահանել
ըմպել-խմել
գովել-փառաբանել
անբիծ-ջինջ
երանգ-գույն
բարեկամ-ընկեր
գաղտնի-անհայտ
խարտյաշ-դնորակեղ
հայթայթել-գտլնե

4. Գրիր հականիշները՝

լուսավոր-խավար
խելացի-անխելք
խոսել-լուռ
բարի-չար
ամեն ինչ-ոչինչ
օգուտ-սվնա
բարդ-պարզ
միշտ-երբեք
կեղծ-անկեղծ
հաղթանակ-պարտություն

5. Կազմիր բառեր ձնծաղիկ բառի տառերով:
ծաղիկ, աղ, ծիկ,

Advertisements

յա-իա-եա

յա երկհնչյունը գրվում է իա տառերով՝ 
ա) հետևյալ հայերեն բառերում՝ դաստիարակ, հեքիաթ, օվկիանոս, կրիա, խավիար, բամիա, փասիան
բ) մի շարք անուններում և ազգանուններում՝ Մարիամ, Երեմիա, Եղիա, Եղիազարյան, Բունիաթյան, Սուքիասյան
գ) աշխարհագրական անունների վերջում՝ Կիլիկիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլն
դ) օտար լեզուներից փոխառված բառերում՝ էներգիա, քիմիա, օլիմպիադա

Կանանց օտար անունները գրվում են յա-ով, ինչպես՝ Ամալյա, Օլյա, բացառություն են Մարիա, Լիա անունները:

Մի քանի անուններ ունեն զուգահեռ ձևեր: Որպես աշխարհագրական անուն գրվում են իա-տառերով՝ Ասիա, Վիկտորիա, իսկ որպես աղջկա անուն գրվում են՝ յա:

Մի-երկու բառում գրվում է եա, ինչպես՝ հրեա, իդեալ, սեանս:

Առաջադրանքներ

  1. Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա

Բրազիլիա, սառուցյալ, քրիստոնիա, դաստիարակություն, պաշտոնյա, Ավստրյա, հեքիաթային, հոգյակ, լռելիայն, Նորվեգիա, Օֆելյա, միմյանց, ակադեմիա, նիարդային, խարտյաշ, շուրջերկրիա, օլիմպիական, պատյան, քիմիական, Արփյար, Ամասիա

2.Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա

Անդրեաս, ակացիա, միլիարդ, այժմեական, քվիարկել, միջօրեական, անատոմիա, բիլիարդ, հրիական, առօրիական:

3.Նախորդ վարժություններից ամեն մեկից ընտրիր 2-ական բառ և կազմիր մեկական նախադասություն:

4.Գտիր համարժեք բառերը, լրացրու շարքը:

դեղին, դեղձան, շեկ, …..
Լուռ, լուռումունջ, …..
ժամանակակից, արդի, ….
Երկնագույն, լազուր, լուրթ, ….

4.1 ԴԱՍԱՐԱՆ4.2 ԴԱՍԱՐԱՆ

Մայիսի 24. 2018թ.

Опубликовано 24.05.2018

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկումներ:

Թեմա՝ Խառը խնդիրներ: Կրկնություն:

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 145 հար․+ 78 տ․կարգային գումարելիների գումարին։
14500+780=15280

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 45 հար․+ 5 տ․կարգային գումարելիների գումարին։
4500+50=4550

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում  16 հազ․+ 34 տ․կարգային գումարելիների գումարին։
16000+340=16340

Առաջադրանք 2.

Հաշվիր 4200։(241-a:8)+479 արտահայտության արժեքը` իմնալով, որ a=328:
4200։(241-328:8)+479=500

Առաջադրանք 3.

Քառակուսու մակերեսը 16 քառակաուսի սանտիմետր է: Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
16:4=4սմ

Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի դեցիմետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
25:4=6դմ 2սմ

Քառակուսու մակերեսը 9 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
9:4=2,5

Առաջադրանք 4.

5կմ 7մ 3սմ-ն արտահայտիր սանտիմետրերով։
500703սմ

15կմ 4մ 2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով։

150043դմ

24կմ 8մ 3մմ-ն արտահայտիր միլիմետրերով։
24.008003 մմ

Առաջադրանք 5.

Բալը գտնվում է բաժակի մեջ: Տեղափոխել լուցկու երկու հատիկ այնպես, որ բալը հայտնվի բաժակից դուրս:

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 15հազ․+24տ․կարգային գումարելիների գումարին։
15240

Առաջադրանք 2.

Թվի 1/5 մասը 50 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
50.5=250
Թվի 2/3 մասը 20 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
20×3:2=30
Թվի 6/7 մասը 42 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
42×7:6=49

Առաջադրանք 3.

Քանի՞ րոպե է 7/5 ժամը։
60:5×7=84ր
Քանի՞ րոպե է 12/5 ժամը։
60:5×12=144ր
Քանի՞ րոպե է 1/5 ժամը։
60:5×1=12ր

Թեմա՝ Խառը խնդիրներ: Կրկնություն:

Առաջադրանք 1.

Գիրքն ունի 500 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի 2/5-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։
500:5×2=200էջ
500–200=300էջ

Պատ.`300էջ

Առաջադրանք 2.

Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1360կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
10-3=7
10+7=17
1360:17=80
80×10=800

Առաջադրանք 3.

Գտիր այն թիվ, որը 18-ի տասնապատիկից մեծ է 12-ով։

10.18=180+12=192

Գտիր այն թիվ, որը 32-ի կրկնապատիկից փոքր է 8 անգամ։

32+32=64:8=8

МОЕ ХОББИ — КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

1


У многих людей есть хобби. Они делают нашу жизнь более интересной.Хобби это то, что люди хотели бы делать, когда у них есть свободное время. Каждый выбирает хобби согласно его характеру и вкусу. Некоторые люди любят музыку, другие любят читать книги. Некоторые люди любят собирать марки, монеты или значки, другие предпочитают озеленение или пеший туризм или фотографировать.

Мое хобби – играть в компьютерные игры. Как взрослые, так и дети любят это теперь. Это стало одним из наиболее популярных хобби в настоящее время. Я думаю, что компьютерная игра очень интересна. Это не только “тратить время”, как некоторые люди говорят.

Առաջադրանք 1.

Ուղղանկյան կողմերից մեկը 8 սմ-ովմեծ է մյուսից, իսկ այդ կողմերի  գումարը 46 սմ է: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը:/
46-8=38սմ
38:2=19սմ
27×19=519սմ

Առաջադրանք 2.

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

127 • (426 : 3) — (5425 : 5 + 1296)=2769

Առաջադրանք 3.

Հաշվի՛ր:

42 կմ — 350 մ =41կմ 650մ
12 դմ 2 սմ — 11 սմ=11դմ
82 կգ — 60 գ=81կգ 940գ
22 տ 200 կգ — 380 կգ =21տ 8204կգ
25 օր — 15 ժ=24օր    9ժ
18 ժ 20 ր — 30 ր=17ժ      50ր

Առաջադրանք 4.

Կատարի՛ր սյունաձև բաժանումը ր ստուգի՛ր: ( Սևագրությունները կբերեք ստուգելու համար:)
Բաժանումները մնացորդով են:
279:5ժ=55×5=275+4=279
1564:5=312×5=1560+4=1564
Բաժանումները մնացորդով չեն:
1564:8=195×8=1560+4=1564
279:9=31×9=236

Առաջադրանք 5.

Քանի՞ սանտիմետր է 2/5 մետրը:
40սմ

Քանի՞ մետր է 4/5 կմ-ը:
800մ
Քանի՞ միլիմետր է 3/5 սմ-ը։
6մմ

Առաջադրանք 6.

Երբ վարպետը մեկ փաթեթ լարը բաժանեց 3 մ երկարությամբ 18 մասի, 2 մ
լար ավելացավ: Որքա՞ն էր ամբողջ լարի երկարությունը: